Tag Archives: จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

“พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” คำนี้มาจากไหน

ปี 2500 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชนะการเลือกตั้งมาอย่างไม่บริสุทธิ์ ประชาชนจึงลุกฮือ

%d bloggers like this: