Tag Archives: เบียร์สิงห์ทำไม่หวังการค้า

Singha English Challenge กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษา

Singha English Challenge

–  กิจกรรมที่สิงห์ทำขึ้นมาที่ทำให้ผมประทับใจมากๆคือกิจกรรมนี้ครับ  Singha English Challenge เป็นกิจกรรมที่สิงห์ทำแบบไม่หวังผลกำไร ไม่หวังผลการค้า ไม่หวังอะไรทั้งนั้น นอกจากหวังว่า จะแอบ(ขอใช้คำว่าแอบ จริงๆครับ)สร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้พร้อมรับความก้าวหน้าของสังคม ASEAN ที่กำลังจะเข้าสู่ยุค AEC ในปี 2015 เป็นความร่วมมือกับ British Council เพื่อความแม่นยำเรื่องภาษา กิจกรรม singha english challenge นี้เป็นกิจกรรมที่เน้นจัดแข่งขันความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ คือ ไม่ใช่การท่องศัพท์ ไม่ใช่การทำ Grammar ไม่ใช่การวัด Comprehension แต่มันเป็นการท้าทายความสามารถในการ”ดึง”ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษออกมาใช้ในชีวิตประจำวันแบบธรรมชาติ 2 วันที่ผมมาทำหน้าที่กรรมการคือรอบ Semi Final ที่คัดนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาร่วมโครงการจำนวนมากมายให้เหลือเพียง 8 ทีม ทีมละ 4 คน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผม “ทึ่ง อึ้ง และ อุ่นใจ” กับน้องๆที่ผ่านเข้ามา  ในโครงการ Singha English Challenge สิ่งที่ทำให้ทึ่งและอึ้งนั้นก็คือ […]

%d bloggers like this: