Tag Archives: Experiential Marketing

Experiential Branding คืออะไร

. ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้คือ เมื่อได้ยินเพลงบางเพลง ได้กลิ่นบางอย่างโดนลมพัดถูกผิวตัวที่มีอุณหภูมินึง หรือ ได้เห็นภาพบางภาพ แล้วทำให้เราเกิดรำลึกอะไรบางอย่างในอดีตได้แจ่มชัด ทั้งๆที่มันผ่านมานานแล้ว ความทรงจำที่รำลึกขึ้นมาได้นี้ เกิดจากการที่สมองส่วนที่เก็บเรื่องราวเก่าๆเอาไว้นั้นถูกกระตุ้นให้ทำงานอีกครั้งจากการที่ร่างกาย โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตาได้เห็น-หูได้ยิน-จมูกได้กลิ่น-กายได้สัมผัส-ลิ้นได้รับรสอะไรบางอย่างแล้วมันสอดคล้องกับความทรงจำที่”เนื้อสมอง”เคยได้รับเมื่อในอดีต”พร้อมๆกับ” ภาพ หรือ เสียง หรือ กลิ่น หรือ สัมผัส หรือ รส นั้นๆ  ความรู้สึกเหล่านั้นถูกส่งผ่านเส้นประสาทเข้าไปยัง”เนื้อสมอง”ส่วนต่างๆ แล้วความทรงจำเก่าๆต่างๆก็กลับมาอีกที แต่เดิมนั้น นักการตลาดจะเน้นการสร้างแบรนด์ด้วยการทำโฆษณา ทำสินค้า ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และทำสินค้าออกไปให้ผู้บริโภคได้ใช้กันและเกิดการจดจำในสินค้าให้ได้มากๆ และเรียกกิจกรรมพวกนั้นว่า Advertising เมื่อมีการผนวกเอาแนวคิดทาง “ความทรงจำ” ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นมาใช้กับการตลาด คือ นักการตลาดพบว่า การที่จะทำให้ผู้บริโภค”จดจำ”เรื่องราวของสินค้านั้นไม่ได้เพียงแค่ ทำอะไรออกไปให้ผู้บริโภคได้ดูด้วยตาเท่านั้น แต่ หากนักการตลาดสามาถใช้ ตา + หู + จมูก + ลิ้น + สัมผัส ต่างๆประกอบกันด้วยแล้ว มันจะทำให้ผู้บริโภค […]

%d bloggers like this: