Tag Archives: ตำแหน่งทางการตลาด

11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด

11 เหตุผลที่การสนับสนุนนักกีฬาเป็นเหตุผลที่ดีมากๆสำหรับการตลาด 1. นักกีฬาจะใส่เสื้อที่มีแบรนด์ของคุณได้บ่อยๆ แต่ ดารา โนเวย์ 2. วันที่นักกีฬานำชัยชนะมา เค้าคือความภูมิใจของคนทั้งประเทศ ดารา…… 3. นักกีฬาเก่งๆ เป็นนักกีฬาที่เก่งได้ “ส่วนมาก” เพราะมีวินัย ไม่ใช่แค่ ถ่ายรูปขึ้น ดังนั้นเราจึงมักวางใจได้ว่า เค้าจะไม่ทำให้แบรนด์เสียหาย 4. นักกีฬา มักมีรูปร่างดี เวลาสวมเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ ทำให้แบรนด์ดูดีมาก คนจะอยากใส่ตาม 5. ดาราอาจมีหนังและละครปีละ 1-2 เรื่อง แต่ นักกีฬามีเหตุให้ออกสื่อบ่อยมาก โลโก้เราจะถูกเห็นบ่อยๆ 6. พ่อแม่ มักจะสอนลูกให้ทำตัวตามแบบนักกีฬามากกว่า ทำตัวตามดารา สินค้าของคุณจะเข้าไปในใจของเด็ก รอวันที่เด็กจะโตเป็นผู้ใหญ่ 7. นักกีฬาดังๆ มักมีตำแหน่งทางกีฬา เช่น มือวางอันดับ 1 นักกีฬาเหรียญทอง แชมป์หญิงเดี่ยว แชมป์ชายคู่ ทำให้แบรนด์มีภาพพจน์เชิงระดับดีไปด้วย 8. นักกีฬา เป็นเครื่องวัดระดับความเจริญทางจิตใจ สินค้าที่สนับสนุนกีฬา มักเป็นแบรนด์ที่ใจกว้าง 9. […]

ตำแหน่งทางการตลาด Market Positioning คืออะไร

เครื่องบิน- สายการบิน

– ในทางการตลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่ผู้บริโภคมีความทรงจำความเข้าใจความรู้สึก ต่อสินค้าของเราอย่างมีความหมาย ความหมายที่ว่านี้คือ “สินค้ามีความเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร” และ”สินค้านี้ต่างจากสินค้าตัวอื่นอย่างไร“ หากเปรียบเทียบกับความหมายทางวิชาคณิตศาสตร์ หากมีผู้บอกว่า มีจุด 2 จุดบนกระดาษ ผู้ฟังก็จะงงว่า มันอยู่ตรงไหนกันบ้าง ดังนั้นนักคณิตศาสตร์จึงคิดค้น  XY Cartesian Coordinate System เพื่อให้เราสามารถระบุและแยกแยะออกว่า จุดที่ว่าอยู่ตรงไหนของกระดาษ โดยใช้การเปรียบเทียบว่าอยู่ตรงไหนของ แกน X แกน Y ทำให้เราสามารถแยกแยะว่า “สองจุดที่เรากำลังสนใจนั้น อยู่ตำแหน่งไหน ห่างหรือใกล้กันอย่างไร” หรือหากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นระนาบ เช่น ตำแหน่งของเครื่องบิน ก็ยิ่งต้องสามารถระบุออกเป็น 3 มิติเลยคือมี แกน X,Y,Z เพื่อสามารถแยกแยะระบุตำแหน่งเครื่องบินทุกลำได้อย่างแม่นยำ ในเชิงการตลาดก็เช่นกัน สินค้ามักจะมีความใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคจะไม่สามารถแยกแยะบอกความแตกต่างกันได้ สิ่งนึงที่นักการตลาดใช้เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคคือ ตำแหน่งทางการตลาด แต่ในทางการตลาดเค้าจะไม่ได้ใช้แกน X,Y,Z แต่จะใช้ “ความรู้สึก” เข้ามาเป็นสิ่งระบุ “ตำแหน่ง“ของสินค้า ดังนั้นคำว่า “ตำแหน่งทางการตลาด” จึงไม่ใช่ จุดบนกระดาษ หรือ […]

%d bloggers like this: