Tag Archives: ฤดูหนาว ฟ้าใส

ฟ้าใสเป็นสีครามในฤดูหนาว เพราะเหตุใด

ในช่วงฤดูหนาว ฟ้าจะใสเป็นสีฟ้าครามมากด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ฝุ่นในอากาศมีน้อยมาก เพราะความกดอากาศที่สูงและมีความเย็นกว่าฤดูอื่น อากาศจะมีน้ำหนักไม่ลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ ดังนั้นฝุ่นจึงไม่ลอยตัวขึ้น (เราจึงมองเห็นได้ไกล ไม่มีปรากฎการณ์ฟ้าหลัว สนใจคลิก –> ฟ้าหลัว คืออะไร ) จึงเห็นบรรยากาศที่ฟ้าใส 2. ท้องฟ้ามีเมฆน้อยมาก สาเหตุเพราะลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีนลมนี้ไม่ได้พัดผ่านทะเลเลย ดังนั้นลมที่พัดมาจึงแห้งมีไอน้ำปะปนมาน้อยเกินกว่าที่จะก่อตัวเป็นเมฆ ฟ้าจึงใสมากขึ้นไปอีก เราจึงเห็นฟ้าใสเป็นสีครามในตอนกลางวัน และ เห็นดาวกระจ่างทั่วฟ้าในเวลากลางคืนนี่เองครับ ว่างๆออกไปดูดาวกันนะครับ (หมายเหตุ ถ้าเป็นภาคใต้ของไทย จะไม่ฟ้าใสแบบนี้เพราะลมหนาวได้พัดผ่านอ่าวไทยนำเอาไอน้ำพัดเข้าสู่ภาคใต้ของไทย จึงมีฝนตก เมฆเยอะ แต่อากาศเย็นสบายกว่าฤดูฝนก่อนหน้านี้ครับ)

%d bloggers like this: